Իմ մասին

Ողջույն, ես Գարիկ Դավթյան եմ: Ունեմ 13 տարվա աշխատանքային փորձ, որից 6 տարի ֆինասաբանկային համակարգի, իսկ 7 տարին ՏՏ և հեռահախորդագցության: Այս ոլորտնելում իրականացրած իմ հիմնական աշխատանքին զուգահեռ նաև աշխատել եմ Բյուրո Վերիտաս ընկերությունում որպես կառավարման համակարգերի խորհրդատու և աուդիտոր: Իրականացրել և այժմ էլ իրականացնում եմ անհատական և կորպորատիվ թրեյնինգներ:

Ծանրաբեռնված և բազմաբնույթ աշխատանքի շնորհիվ ես ունակ եմ դարձել լուծել բազմապլանային և բարդ խնդիրներ, զարգացնել վերլուծական և հեռահար մտածելակերպը, առաջնորդի հատկանիշները, լինել նպատակասլաց և նախաձեռնող: Եվ ամենա կարևորը՝ դիմակայել սթրեսին և զարգացնել իմ էմոցիոնալ ինտելեկտը:

Իմ մասնագիտական հետաքրքրությունները ներկայացված են հմտություններ բաժինում:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ
2013 - մինչ օրս
ԲԻԶՆԵՍ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Ռոստելեկոմ Հայաստան(Հեռահաղորդակցություն...)


✷ Բիզնես գործընթացների ավտոմատացման և թվայնացման կազմակերպում
✷ Ավտոմատացման և թվայնացման տրամաբանության կառուցում

✷ Բիզնես գործընթացների բացահայտում, գործառնական կառավարում
✷ CRM և վճարման ավտոմատ հաշվարկման համակարգերի կառավարում և զարգացում
✷ Գործառնության անընդհատության ապահովում, հաշվետվական համակարգի մշակում


ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ
✔ Առանցքային բիզնես գործընթացների ավտոմատացում և թվայնացում
✔ Գործընթացների և ծառայությունների տրամաբանության և կառուցվածքի ստեղծում, որոնք բավականին պարզեցրել են գործընթացների ավտոմատացումը և թվայնացումը
✔ Սխալների բացահայտումից դեպի դրանց կանխարգելման անցման խնդրի լուծում, որը նվազեցրել է գործընթացների իրականացման տևողությունը
✔ Գիտելիքների բազայի ստեղծում

2011 - 2013
ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ

"ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ" ՓԲԸ (Ռոստելեկոմ)(Հեռահաղորդակցություն...)

✷ Որակի կառավարման համակարգի ներդրում և գործառնության ապահովում
✷ Բիզնես-գործընթացների ու ծառայությունների որակի կառավարում
✷ Ներքին գործընթացների և ծառայությունների վերլուծություն
✷ Նոր ծառայությունների և բիզնես-գործընթացների մշակում և ներդրում


ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ
✔ Որակի կառավարման համակարգի ներդրում
✔ Ընկերության գործընթացների համակարգում և ամբողջական փաստաթղթավորում
✔ Բյուրո Վերիտաս ընկերության կողմից ընկերության որակի կառավարման համակարգի հավաստագրում

2011 - 2014
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒ (ԱՆԿԱԽ ՄԱՍՆԱԳԵՏ)

Բյուրո Վերիտաս Հայաստան (Խորհրդատվություն...)

✷ ISO 9001:2008 միջազգային ստանդարտի, որակի կառավարման համակարգի վերբերյալ խորհրդատվություն, ներդրում և ներքին աուդիտ


ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ
✔ Կառավարման գնահատման համակարգի ստեղծում
✔ Կառավարման գնահատման ֆունկցիոնալ մոդելի մոդելավորում

2011 - 2011
ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ (Ֆիանասաբանկային ոլորտ...)

✷ Բանկի սպասարկման որակի և բիզնես գործընթացների կառավարում
✷ Արդյունավետությունը բարձրացման նպատակով ներքին գործընթացների պարբերական վերլուծություն
✷ Բիզնես գործընթացների համակարգվածության ապահովում
✷ Գործընթացների համապատասխանության ապահովում օրենսդրական պահաջներին և բանկի քաղաքականությանը
✷ Ներքին նորմատիվ փաստաթղթերի մշակում

2007 - 2010
ՓՈԽՏՆՕՐԵՆ

"Մեբլե" ՍՊԸ (Ֆիանասաբանկային ոլորտ...)

✷ Պարտականությունների բաշխում և կառավարում, խնդիրների առաջնահերթության որոշում, աշխատակիցների գործութնեության վերահսկում և գնահատում
✷ Մրցակցային միջավայրի վերլուծություն, SWOT վերլուծություն
✷ Մարքետինգային վերծություն
✷ Աշխատակիցների ընտրություն և ուսուցում
✷ Ընկերության գրասենյակներին ադմինիստրատիվ աջակցություն
✷ Բյուջեյի ձևավորում, ծախսերի վերահսկում, աշխատատեղերի կազմակերպում, օֆիսային տարածքի պլանավորում


ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄՆԵՐ
✔ Հաճախորդների կայուն բազայի ստեղծում
✔ Հաճախորդների լոյալության զգալի բարձրացում
✔ Գործընթացների կատարելագործում

2005 - 2007
Գանձապահ

"Մեբլե" ՍՊԸ (Ֆիանասաբանկային ոլորտ...)

2001 - 2002
Տնտեսագետ

"Քրիստոֆ" ՍՊԸ

ՆԱԽԱԳԾԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ԱՔՌԱ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ- տեղեկատվական անվտանգության համակարգի գործընթացների կառավարման ներդրում, նախասերտիֆիկացման աուդիտ

ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱԸ - որակի կառավարման համակարգի ներդրում

ՄԵԼԱԹ ԲԱՆԿ ՓԲԸ - փաստաթղթաշրջանառության գործընթացի ներդրում

ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ - տեղեկատվական անվտանգության համակարգի գործընթացների ներդրում

ԻՆՍՏԻԳԵՅԹ ՍՊԸ - որակի կառավարման համակարգի ներքին աուդիտ և կառավարման գնահատում: Գործընթացների կառավարման, որակի կառավարման թրեյնինգներ

ԼՍՈՖՏ ՍՊԸ - որակի կառավարման համակարգի ներքին աուդիտ և կառավարման գնահատում

ԿԱԶԱ - որակի և ռիսկերի կառավարման առցանց ուսուցում, թրեյնինգ

ՀՊՏՀ – 2014 թվ. սկսած՝ յուրաքանչյուր տարի, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի կառավարման ֆակուլտետի պետական ավարտական հանձնաժողովի անդամ (հասարակական հիմունքներով)

ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ ՓԲԸ – Որակի կառավարման, գործընթացների կառավարման, վաճառքի և հաճախորդների սպասարկման պարբերական թրեյնինգների անցկացում

ԼԱՆԱՐ ՍԵՐՎԻՍ ՍՊԸ – Կազմակերպական կառուցվածքի վերանայման և արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների (KPI) ներդրման խորհրդատվություն

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
1997 - 2002
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Եր. պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ

Մենեջեր (5 տարվա ավարտական դիպլոմ)

Թրեյնինգներ

"Թրիգոն" Զարգացման Խորհրդատվական Ընկերություն- "Փոփոխությունների և ճգնաժամերի կիրառելի կառավարման", վարել է Պրոֆ. Դր. Դր. Ֆրիդրիխ Գլազլը՝ Զարգացման և կոնֆլիկտների կառավարման խորհրդատու

Կորպորատիվ Կառավարման Բարձրագույն Դպրոց - Ժամանակակից մենեջեր դասընթացի մենեջմենթ մոդուլ (ավարտական վկայական)

Հայգերմանական Հիմնադրամ - Վարկային մասնագետ (առանց վկայականի )

Հայաստանի Մենեջմենթի Ընկերակցություն - Ձեռնարկությունների արդյունավետ կառավարում (ավարտական վկայական )